Aktywność sąsiedzka

Biblioteki to już nie tylko wypożyczalnie książek, ale także miejsca integrujące społeczność, organizujące jej życie kulturalne. Włączamy mieszkańców Łodzi
w działania na rzecz swojej społeczności. Współtworzymy życie kulturalne
i społeczne mieszkańców. Powstają oddolne inicjatywy, obserwujemy pomysły
i przykłady angażowania się mieszkańców w działania sąsiedzkie.

BMwŁ we współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS tworzy Strefy Aktywności Społecznej (SAS). To właśnie miejsca, w których mieszkańcy mają przestrzeń na własne oddolne działania. Dostają tu wsparcie
w realizacji swoich pomysłów, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz w aktywnym spędzaniu czasu w najbliższym otoczeniu.