Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  Biblioteki Miejskiej w Łodzi

Biblioteka Miejska w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie dokumenty są obsługiwane przez czytniki tekstu.

Wyłączenia

 • Część z nieobsługiwanych dokumentów została udostępniona przed wejściem ustawy w życie. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: .
 • E-mail: sekretariat@biblioteka.lodz.pl
 • Telefon: 571 553 080

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi
 • Adres: Biblioteka Miejska w Łodzi
  pl. Wolności 4
  91-415 Łódź
 • E-mail: sekretariat@biblioteka.lodz.pl
 • Telefon: 571 553 080

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja Biblioteki Miejskiej w Łodzi pl. Wolności 4

 • Dyrekcja mieści się na pierwszym piętrze
 • Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu
 • Budynek mieszkalny posiada wąską klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na drugie piętro
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny 
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem  
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 2 ul. Łagiewnicka 118

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego
 • Do wejścia prowadzą schody – wewnątrz klatka schodowa na piętro
 • Brak windy i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 ul. Osiedlowa 6

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. Drzwi wejściowe wprost z chodnika 
 • Łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Parking ogólnodostępny 
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 4 ul. Franciszkańska 71

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. 
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika, wejście znajduje się 1 stopień wyżej
 • Parking ogólnodostępny 
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 6 ul. Marynarska 9

 • Wejście do budynku jest usytuowane jak w większości bloków mieszkalnych
 • Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu
 • Budynek mieszkalny posiada klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 8 ul. Radlińskiej 2

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. Drzwi wejściowe wprost z chodnika 
 • Parking ogólnodostępny 
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 9 ul. Chryzantem 2

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym.
 •  Drzwi wejściowe wprost z chodnika po małej pochylni
 • Łazienka dostosowana dla osób z  niepełnosprawnościami
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 10 ul. 11 Listopada 79

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze w bloku mieszkalnym
 • Wejście do budynku z rampy, która posiada schody i pochylnię przystosowaną dla wózków inwalidzkich
 • Łazienka dostosowana dla osób z  niepełnosprawnościami
 • Parking ogólnodostępny 
 • Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 12 ul. Zachodnia 12

 • Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście do budynku z pochylni przystosowanej dla wózków inwalidzkich
 • Łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Filia nr 13 ul. Rojna 39

 • Biblioteka znajduje się na parterze w budynku przyłączonym do wieżowca mieszkalnego
 • Drzwi wejściowe z chodnika 
 • Wejście znajduje się 3 stopnie wyżej
 • Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 14 ul. Powstańców Wielkopolskich 3

 • Biblioteka znajduje się w budynku wolnostojącym
 • Budynek parterowy
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne
 • Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Filia nr 15 ul. Boya-Żeleńskiego 15

 • Biblioteka znajduje się w budynku wolnostojącym
 • Budynek parterowy
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Łazienka dostosowana dla osób z  niepełnosprawnościami
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Filia nr 16 ul. Motylowa 13

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. 
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika, wejście znajduje się 6 stopni wyżej
 • Brak pochylni dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze  w budynku  mieszkalnym, ogrodzonym 
 • Drzwi wejściowe nie są na tym samych poziomie, wejście znajduje się 6 stopni wyżej
 • Brak pochylni dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 18 ul. Wodnika 7

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. 
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika, wejście znajduje się 6 stopni wyżej
 • Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Łazienka dostosowana dla osób z  niepełnosprawnościami
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 19 ul. Żubardzka 3

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego
 • Do wejścia prowadzą schody 
 • Winda zewnętrzna ogólnodostępna
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 20 ul. Turoszowska 9A

 • Biblioteka mieści się w wolno stojącym budynku parterowym
 • Do wejścia prowadzą niskie schodki oraz boczne wejście bez barier dla osób z niepełnosprawnościami
 • Brak windy i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking ogólnodostępny
 • Możliwy wstęp z psem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 21 ul. Długosza 21

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. 
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika 
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 22 ul. Tomaszewicza 2

 • Biblioteka mieści się na parterze wieżowca mieszkalnego 
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika 
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 23 ul. Perla 9

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. 
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika, wejście znajduje się 6 stopni wyżej
 • Brak pochylni dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 25 ul. Wileńska 59/63

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego
 • Do wejścia prowadzą schody 
 • Brak windy i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 26 ul. Kostki Napierskiego 4

 • Biblioteka mieści się na parterze wieżowca mieszkalnego 
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika 
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 27 ul. Popiełuszki 17

 • Wejście do budynku jest usytuowane jak w większości bloków mieszkalnych
 • Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu
 • Budynek mieszkalny posiada klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 28 ul. Zielona 77

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym. 
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika, wejście znajduje się 1 stopień wyżej
 • Brak miejsc parkingowych
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 29 ul. Moniuszki 5

 • Biblioteka dwupiętrowa  znajduje się w kamienicy
 • Wejście do biblioteki na parterze od strony frontu
 • Filia przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, toalety dostosowane dla potrzeb osób z  niepełnosprawnościami 
 • W bibliotece znajduje się winda i platforma
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • System audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących

Filia nr 31 ul. Garnizonowa 38

 • Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze w budynku wolnostojącym, ogrodzonym
 • Budynek posiada klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
 • Schody wyposażone są w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnością
 • Parking ogólnodostępny 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia 32  ul. Gdańska 8

 • Biblioteka dwupiętrowa  znajduje się w kamienicy mieszkalnej
 • Wejście do biblioteki na parterze od strony frontu
 • Oddzielne wejście do części dla dorosłych i dla dzieci
 • Filia przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, toaleta dostosowana dla potrzeb osób z  niepełnosprawnościami 
 • Wejście do biblioteki dla osób niepełnosprawnych od strony bramy
 • W bibliotece znajduje się winda
 • Brak miejsc parkingowych
 • Wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w podwórzu kamienicy
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia 33  ul. Ossowskiego 4

 • Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z chodnika
 • Filia przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 35 i 36  ul. Wróblewskiego 67

 • Biblioteka znajduje się na wysokim parterze w bloku mieszkalnym
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków
 • Brak windy i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne wokół bloku
 • Możliwy wstęp z psem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 37  ul. Sienkiewicza 67

 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Wejście do biblioteki od frontu 
 • Wewnątrz znajduje się antresola, do której prowadzą schody
 • Filia przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe
 • Brak parkingu i wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 38  ul. Rewolucji 1905r. 84

 • Biblioteka znajduje się na parterze w kamienicy mieszkalnej
 • Wejście od frontu z ulicy, znajduje się jeden stopień wyżej
 • Brak parkingu i wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 39  pl. Wolności 4

 • Biblioteka mieści się na parterze w kamienicy mieszkalnej
 • Wejście od frontu prosto z ulicy
 • Filia przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami –poszerzone otwory drzwiowe, toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Parking ogólnodostępny przy ulicy
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Możliwość przypięcia roweru do wyznaczonych stojaków
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia Nr 40 ul. Wschodnia 42

 • Biblioteka mieści się na parterze w kamienicy mieszkalnej
 • Wejście od frontu prosto z ulicu oraz od strony podwórza po użyciu domofonu
 • Filia przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami –poszerzone otwory drzwiowe, toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Wejście do biblioteki dla osób niepełnosprawnych od strony bramy przez podwórze
 • Parking ogólnodostępny przy ulicy
 • Możliwy wstęp z psem
 • Możliwość przypięcia roweru do wyznaczonych stojaków
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 41  ul. Narutowicza 91a

 • Biblioteka mieści się na parterze bloku mieszkalnego
 • Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, jeden stopień wyżej
 • Korytarz jest przeznaczony tylko dla  użytkowników i dostępny  tylko w czasie godzin otwarcia biblioteki
 • Brak parkingu i wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 42 ul. Lumumby 12

 • Biblioteka mieści się na parterze domu studenckiego
 • Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe i przystosowane WC
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 47  ul. Brzeźna 10

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalny. 
 • Wejście od ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe
 • Bark wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia 49-51 ul. Narutowicza 8/10

 • Biblioteka mieści się w budynku mieszkalnym na parterze
 • Wejście od frontu budynku prosto z ulicy
 • Korytarz ogólnodostępny
 • Parking ogólnodostępny z miejscem dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 52  ul. Ketlinga 21

 • Biblioteka znajduje się na parterze, w podwórzu bloku mieszkalnego
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 53 ul. Jurczyńskiego 30a

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego
 • Biblioteka funkcjonuje w przestrzeni działającej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Wejście, przeznaczone również dla interesantów Spółdzielni
 • Przed budynkiem dostęp do parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a

 • Biblioteka znajduje się na parterze w budynku przemysłowym 
 • Wejście do biblioteki po schodkach
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 55  ul. Wilcza 7

 • Biblioteka znajduje się na parterze w budynku wolnostojącym 
 • Biblioteka przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 56 ul. Sacharowa 63

 • Biblioteka znajduje się na  pierwszym piętrze w pawilonie handlowym 
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 57 ul. Bartoka 27

 • Biblioteka znajduje się na wysokim parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście do biblioteki niezależne od klatek schodowych, po schodach.
 • Brak windy i pochylni
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne wokół bloku mieszkalnego
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 58  ul. Zakładowa 50

 • Wejście do lokalu znajduje się na parterze budynku mieszkalnego
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 59 i 60  ul. Skalna 2

 • Wejście do lokalu znajduje się na wysokim parterze w budynku mieszkalnym
 • Wejście po schodach, brak windy
 • Klatka schodowa ogólnodostępna
 • Oddzielne wejście do części dla dorosłych i dla dzieci
 • Brak parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 61 i 62  ul. Tatrzańska 63

 • Biblioteka znajduje się na  pierwszym piętrze pawilonu handlowego
 • Wejście po schodach, brak windy
 • Schody wyposażone są w schodołaz dla osób z niepełnosprawnościami
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne wokół pawilonu handlowego
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 63  ul. Tuwima 46

 • Biblioteka jest częścią kompleksu EC1 – Miasto Kultury
 • Wejście do biblioteki na parterze od strony podwórza kamienicy przy ul. Tuwima 46
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – winda, poszerzone drzwi, oddzielne wejście bez barier architektonicznych, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na dwóch piętrach
 • Miejsce parkingowe ogólnodostępne
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 64  ul. Zaolziańska 49

 • Biblioteka znajduje się na parterze pawilonu handlowo – usługowego
 • Wejście bezpośrednio z chodnika
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne przed pawilonem
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 65 ul. Przybyszewskiego 46/48

 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Wejście od frontu po pokonaniu schodka
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne przy ulicy
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 66  ul. Natalii 4

 • Biblioteka znajduje się na parterze w budynku mieszkalnym
 • Wejście do biblioteki oddzielne znajduje się na wysokim parterze
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd dla wózków przy wejściu, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Miejsca parkingowe i wyznaczone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami ogólnodostępne
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 69 ul. Bednarska 24

 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd przy wejściu 
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne 
 • Możliwy wstęp z psem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 70 ul. Łączna 29/31

 • Biblioteka znajduje się na parterze w pawilonie handlowym
 • Wejście po schodkach od frontu budynku
 • Miejsca postojowe ogólnodostępne przy pawilonie handlowym
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 71 ul. Cieszkowskiego 11a

 • Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście osobne bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd dla wózków przy wejściu, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Miejsca postojowe przy ulicy
 • Brak miejsc postojowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 72 ul. Kadłubka 40

 • Biblioteka znajduje się w budynku wolnostojącym
 • Budynek parterowy
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd dla wózków przy wejściu, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 73  ul. Piękna 35/39

 • Biblioteka znajduje się na wysokim parterze w budynku mieszkalnym 
 • Wejście osobne do biblioteki 
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd dla wózków przy wejściu, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 74 ul. Dąbrowskiego 91

 • Biblioteka znajduje się na I piętrze pawilonu handlowo – usługowego
 • Wejście na piętro po schodach – brak windy
 • Brak miejsc postojowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 78  ul. Tatrzańska 124

 • Biblioteka znajduje się na I piętrze pawilonu handlowo – usługowego
 • Zewnętrzna winda ogólnodostępna
 • Brak miejsc postojowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne 
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 79 ul. Rudzka 7

 • Biblioteka znajduje się na 1 piętrze budynku usługowego
 • Wejście na klatkę wymaga użycia domofonu
 • Wejście po schodach 
 • Klatka schodowa ogólnodostępna
 • Brak miejsc postojowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
 • Miejsca parkingowe przy ulicy
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Punkt Biblioteczny w Porcie Łódź ul.Pabianicka 245

 • Biblioteka znajduje się na parterze centrum handlowego
 • Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • Łagodne podjazdy i szerokie drzwi
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ogólno-dostępnym parkingu/li>
 • Miejsca parkingowe ogólne dostępne

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Menu dostępności na stronie  posiada:

-nawigację klawiaturowa
-regulacje kontrastu
-powiększanie tekstu
-zatrzymywanie animacji
-zmiany wielkości kursora
-czytnik strony
-podświetlanie linków
-zwiększanie odstępu pomiędzy literami
-zmianę kroju czcionki na przyjazną dla dyslektyków
-podpowiedzi
-wyświetla strukturę strony
-wyłącza "Menu Dostępności"
-jednoczesne wciśnięcie przycisków ctrl oraz u - włącza "Menu Dostępności

Aplikacje mobilne

Biblioteka Miejska w Łodzi udostępnia następujące aplikacje mobilne:

ida.