Biblioteka migrantom

06/09/2021

Przez cały najbliższy rok Biblioteka Miejska w Łodzi oferuje migrantom przebywającym na terenie Łodzi bezpłatne porady specjalisty.

Konsultacje będą dotyczyły najważniejszych aspektów funkcjonowania w obcym kraju. Obcokrajowcy uzyskają wsparcie w zakresie poszukiwania pracy czy dotarcia do pomocy psychologicznej. Specjalista objaśni migrantom wszelkie aspekty społeczno-kulturowe życia codziennego w Polsce oraz odpowie na pytania związane z legalizacją pobytu w tym kraju.

Specjalista będzie dyżurował raz w tygodniu w każdy wtorek w godz. 15:00-16:00. Można się z nim kontaktować w formie on-line za pomocą Skype’a: „Porady BMwŁ” oraz drogą mailową pod adresem: porady@biblioteka.lodz.pl. Raz w miesiącu planowane są spotkania na żywo w wybranych filiach BMwŁ. Termin będzie uzgadniany z doradcą z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez migrantów. 

The Municipal Library of Lodz offers free advisory services for migrants.

Throughout the next year, the Municipal Library of Lodz is to offer free specialist’s advice to migrants staying in Lodz.

Consultations will concern the most important aspects of functioning in a foreign country. Foreigners will be given support with regard to job-seeking or reaching psychological assistance. A specialist will explain to migrants all social and cultural aspects of everyday life in Poland and answer questions related to making their stay in this country legitimate.

The specialists will be on duty once a week, every Tuesday from 3:00 pm to 4:00 pm. and can be contacted on-line via Skype at “Porady BMwŁ” and by e-mail at the address: porady@biblioteka.lodz.pl. Live meetings are planned once a month in selected branches of the Municipal Library of Lodz. The date will be agreed upon with the advisor, taking into account the needs reported by the migrants.

Міська бібліотека в Лодзі пропонує безкоштовні консультації для мігрантів.

Протягом наступного року Міська бібліотека у Лодзі пропонує мігрантам, які перебувають у Лодзі, безкоштовні консультації спеціаліста.

Консультації стосуватимуться найважливіших аспектів функціонування в іноземній країні. Іноземці отримають підтримку у пошуках роботи чи зверненні за психологічною допомогою. Спеціаліст пояснить мігрантам усі соціальні та культурні аспекти повсякденного життя в Польщі та відповість на питання, що стосуються легалізації перебування в цій країні.

Спеціаліст буде чергувати раз на тиждень, щовівторка з 15:00 до 16:00. З ним можна зв’язатися в режимі он-лайн через Skype: «Porady BMwŁ» та електронною поштою за адресою: porady@biblioteka.lodz.pl. Раз на місяць заплановані зустрічі наживо у вибраних філіях МБуЛ. Дата буде узгоджуватись з консультантом, враховуючи потреби, про які повідомляють мігранти. 

 

Powrót