Biblioteka dla każdego!

28/07/2020

Fanfary!
Będziemy realizować projekt Biblioteka dla każdego! A nie sami! O nie!
Wspólnie z Biblioteką Gdynia, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie oraz Bergen Offentlige Bibliotek.

A co będziemy robić w ramach projektu? Szkolić się, uczyć, rozwijać kompetencje, unowocześniać biblioteki. A dzięki temu Wam będzie jeszcze fajniej korzystać z naszych bibliotek i oferty w ogóle!

Otrzymaliśmy na ten cel prawie 275 tysięcy Euro w ramach Działania 2 Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Powrót