Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi

30/09/2022

Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi dla Małgorzaty Sobczak z Biblioteki Tatarak!

Po dwóch latach nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury po raz kolejny przypadła bibliotekarce.

W dniu inauguracji sezonu kulturalnego 2022/2023 odebrała ją nasza koleżanka, Małgorzata Sobczak, kierowniczka Biblioteki TATARAK, prężnie działającą bibliotekarka i animatorka kultury, od lat pracująca na rzecz promocji czytelnictwa poprzez prowadzenie licznych zajęć, warsztatów, spotkań autorskich, gier miejskich, pikników.

Ważnym aspektem jej pracy są działania wpierające osoby z niepełnosprawnościami, była współorganizatorką cyklicznych wydarzeń poświęconych twórczości osób niepełnosprawnych: Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych oraz Wiosny Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, a obecnie współpracuje z fundacją KAMENA ŁÓDŹ promującą twórczość literacką lokalnych autorów i osób z niepełnosprawnościami.

Aktywizuje dzieci i młodzież poprzez prowadzenie mi.in. poranków czytelniczych dla najmłodszych, klubu czytelniczego dla starszych dzieci oraz prężnie działającego wolontariatu młodzieżowego skupiającego się na promowaniu czytelnictwa i rozwoju pasji, a także wspólnym kształtowaniu księgozbioru.

Uczestniczy w projekcie Centrum Opus "Strefa Aktywności Sąsiedzkiej" wspierającego lokalną społeczność w prowadzeniu inicjatyw sąsiedzkich. Aktywnie działa na rzecz uchodźców z Ukrainy organizując w bibliotece bezpłatne kursy języka polskiego.

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są raz w roku na wniosek instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi lub z inicjatywy Prezydenta. Na przestrzeni lat trafiły do ponad 350 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak Stanisław Fijałkowski, Józef Robakowski, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Paweł Edelman, Piotr Dzięcioł, Elżbieta Adamiak czy Andrzej Poniedzielski.

 

Powrót