Porozmawiajmy o bibliotekach. Konferencja.

12/08/2023

Porozmawiajmy o bibliotekach…

W październiku wraz Biblioteką Narodową zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bibliotekach”, poświęconych działalności bibliotek publicznych.

Na dwudniowej konferencji odbywającej się w Łodzi poruszymy wiele interesujących zagadnień, ważnych dla branży bibliotekarskiej. Będziemy mówić o zarządzaniu bibliotekami publicznymi, rynku pracy i nowych kadrach. Przyjrzymy się, jak zmieniają się biblioteki i jaka jest ich pozycja na rynku usług. Dokonamy analizy i wymiany doświadczeń w funkcjonowaniu dzisiejszych bibliotek oraz przyjrzymy się trendom europejskim i światowym.

Konferencja odbędzie się w Mediatece MEMO, w Łodzi, ul. Moniuszki 5, w dniach 19-20 października 2023 roku.

Zapisy na konferencje rozpoczynają się 1 sierpnia 2023. Koszt uczestnictwa – 280 zł netto/osoba (+23% vat). Cena nie obejmuje noclegu. Dla uczestników konferencji przewidziana jest zniżka 15% w Hotelu Boutique (na ul. Rewolucji 1905r. nr 8)

Link do rejestracji: http://formularze.biblioteka.lodz.pl/modules/form_builder/published/zgloszenie.php

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Dorota Tarnowska, dorota.tarnowska@biblioteka.lodz.pl

Joanna Strzelec, joanna.strzelec@biblioteka.lodz.pl

tel. 571 553 080

 

Program konferencji:

Dzień 1, 19 października

Rejestracja uczestników 9:00-10:00

Inauguracja konferencji  10:00

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi dr Halina Bernat i Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski

Blok I, godz. 10:15 – 12:00

Zarządzanie i rola małej, średniej i dużej biblioteki publicznej

  • Różnice organizacyjne małej i dużej biblioteki publicznej (wyzwania organizacyjne). Rola i znaczenie biblioteki w małej miejscowości, średniej, dużej? Podobieństwa i różnice – dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej
  • Jak zdobywa się publiczność w małej miejscowości, średniej, dużej ? Podobieństwa i różnice – Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
  • Jak zmienia się rola i znaczenie biblioteki w dużym mieście, jakie są oczekiwania władz miasta w stosunku do biblioteki z punktu widzenia samorządu, władz miasta, organizatorów. Wystąpienia m.in.: dyrektora Wydziału Kultury UMŁ, dyrektora Wydziału Kultury w Poznaniu, burmistrza Grodziska Mazowieckiego, dyrektora Biblioteki Kraków

Blok II, godz. 12.00 – 12.40

Rynek pracy (zatrudnienie w bibliotece – nowa kadra)

  • Jak zmienia się rynek pracy, zawody przyszłości (w tym zawody przyszłości w bibliotece) – Adam Zajchowski, socjolog, trener-szkoleniowiec
  • Kto pracuje w bibliotece. Jak wygląda obecnie rynek pracy. Rekrutacja, talenty, wymagania, umiejętności, zdolności, kierunki studiów. Jakie zmiany obserwujemy. Trendy, oczekiwania – dr Halina Bernat

Panel dyskusyjny, godz. 13:00  – 14:00

Źródła zmian w bibliotekach

  • Zarządzanie zmianą, wytyczanie nowych trendów, jaka biblioteka za 5 lat. Dyskusja dyrektorów:

        Tomasz Makowski – dyrektor BN

        Halina Bernat – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi

        Małgorzata Grupińska-Bis – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum

        Animacji Kultury w Poznaniu

        Jacek Nowiński – dyrektor Elbląskiej Biblioteki  im. C. Norwida

        Dorota Olejnik - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

14:00-15:00 Lunch

 

Dzień 2, 20 października

Blok I, godz. 10:00 – 11:30

Case study - studium przypadku zarządzania filią

Aspekty zarządzania filią. Planowanie, program, oferta, wnioski. Modelowanie programów działania. Jak budować zespół. Wyzwania, a zderzenie z rzeczywistością. Prezentacja organizacji filii i doświadczenia z tym związane. Koncepcje zarządzania, nowy program działania, budowanie oferty – sukcesy i porażki.

Wystąpienia przedstawicieli Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Biblioteki Raczyńskich z Poznania, Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Blok II, godz. 11:50 – 13:10

Pozycja biblioteki na rynku usług

  • Czy biblioteka powinna być bezpłatna? – Adam Zajchowski, socjolog, trener-szkoleniowiec
  • Klient komercyjny w bibliotece na przykładzie Mediateki MeMo - Anna Kowal
  • Biznes i jego odpowiedzialność społeczna a wspierania działalności bibliotek – Paweł Braun
  • Dyskusja podsumowująca z uczestnikami konferencji wokół katalogu usług odpłatnych i bezpłatnych. – prowadzenie: dyr. Tomasz Makowski, dyr. Halina Bernat BMwŁ

Blok III, godz. 13:10 – 14:30 

Biblioteki w Europie

Doświadczenia z wizyt studyjnych w Europie i w świecie – trendy w bibliotekach światowych

Katarzyna Kamińska Dyrektor Biblioteki Raczyńskich – prezentacja współpracy z Biblioteką w Brnie

Adrianna Walendziak po Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny – ”Islandia - kraj lodu, ognia i …eksperymentów”

Dorota Olejnik dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki – wyjazd studyjny – USA

Joanna Grzybowska, kierownik Biblioteki Bliskiej (filii BMwŁ) – prezentacja doświadczeń z wyjazdów Job Shadowing

14:30-15:30 Lunch

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

PARTNERZY KONFERENCJI

Biblioteka Elbląska  im. C. Norwida

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy im. dr Witolda Bełzy

Biblioteka Raczyńskich

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Biblioteka Kraków

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego  we Wrocławiu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

 

                  

 

 

 

Powrót