Wielkie otwarcie FERMENTU!

23/02/2022

Czytelnicy! Właśnie oddaliśmy Wam kolejną wyremontowaną filię – Bibliotekę FERMENT.

Ta ogromna przestrzeń o powierzchni 600m2 mieści się na dole wieżowca przy ulicy Wróblewskiego 67. To nowe aranżacje, odświeżony księgozbiór (ok. 25  tys. książek), nowy zespół  bibliotekarzy, a także nowa oferta spotkań i warsztatów.

FERMENT, to nowoczesna, otwarta i przyjazna dla czytelnika strefa. Mieści się tutaj duża sala z wydzielonym miejscem do organizacji spotkań, dwie sale dla dzieci i młodzieży przeznaczone do nauki i zabawy, wyposażone w wygodne pufy, ścianę tablicową, a także gadżety potrzebne do rozwijania percepcji i motoryki w kąciku malucha. Na miejscu znajduje się drukarka 3d, która będzie dostępna dla czytelników. Konwersacje oraz korepetycje językowe to już stały element oferty naszych filii.

Biblioteka będzie miała charakter rodzinny. Planowanych jest wiele zajęć i wydarzeń dla dzieci i całych rodzin, np. sobotnie, rodzinne warsztaty plastyczne, Klub Kodowania, Koło Teatralne Ferment. Dla małych dzieci biblioteka przygotowała dopołudniowe zajęcia, takie jak globalne czytanie, zajęcia sensoryczne, gordonki, a także spotkania dla rodziców w sprawach aktywizacji zawodowej, spotkania z dietetykiem czy psychologiem. 

Biblioteka FERMENT jest otwarta na czytelnika i jego potrzeby. Podejmie działania aktywizujące lokalną społeczność. Biblioteka będzie miejscem spotkań mieszkańców, w którym realizują swoje pomysły i pasje. Powstaną koła zainteresowań, organizowane będą spotkania i warsztaty tematyczne zgodne z zapotrzebowaniem naszych czytelników. We współpracy z łódzkim Centrum OPUS otworzona zostanie Strefa Aktywności Sąsiedzkiej.

Koszt całej metamorfozy to ponad 600 tysięcy złotych. Remont został przeprowadzony we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Karolew.

Powrót