Jak się zapisać

Do bibliotek BMwŁ może zapisać się każdy, a cała oferta jest bezpłatna.

Aby zapisać się do biblioteki potrzebny jest ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport, karta stałego pobytu).

Następnie należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie. Za osoby niepełnoletnie poświadcza osoba dorosła.

Kartę można wypełnić na miejscu w filii biblioteki lub przynieść już wypełnioną.

W bibliotece otrzymuje się kartę biblioteczną i można już w pełni korzystać z oferty.

 

Od maja 2023 roku do Biblioteki Miejskiej można zapisać się elektronicznie, online.

Jak się zapisać:

Wystarczy wejść na stronę katalog.bibliooteka.lodz.pl i wypełnić formularz rejestracyjny: https://katalog.biblioteka.lodz.pl/register

W ciągu 10 dni po rejestracji elektronicznej należy udać się do dowolnej filii i okazać dokument tożsamości aby aktywować swoje konto i otrzymać Fiszkę.

Usługa jest dostępna dla osób pełnoletnich.

 

Karta zapisu

Registration form

Реєстраційний формуляр