Nowocześni i mobilni - bibliotekarze XXI wieku

01/12/2020

Biblioteka Miejska w Łodzi rozpoczyna realizację projektu "Nowocześni i mobilni - bibliotekarze XXI wieku". Projekt zakłada wzrost kompetencji łódzkich bibliotekarzy poprzez wyjazdy typu job shadowing oraz szkolenia i kursy w kilkunastu krajach Europy.

Biblioteka Miejska w Łodzi pozyskała środki na realizację projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), całkowity budżet to 85 014 EURO.

W trakcie dwóch lat trwania projektu zostaną zorganizowane 44 mobilności do różnych krajów Europy. Pracownicy BMwŁ będą mogli poznać specyfikę pracy w bibliotekach m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji, Słowacji czy Czechach. Mobilności pozwolą bibliotekarzom zapoznać się z doświadczeniami i rozwiązaniami innych bibliotek, które po powrocie będą mogli wykorzystać w swoich placówkach.

Wśród tematów szkoleń pojawią się: zarządzanie projektem dla osób wdrażających projekty na poziomie instytucji jak i na poziomie prowadzenia ich przez filie; rozwój kompetencji zawodowych czy wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych.

 

Powrót